Diensten

Hieronder een overzicht van onze disciplines waar wij ons dagelijks mee bezig houden en waarmee wij u wellicht mee van dienst kunnen zijn.
Wij hebben ze onder verdeeld in 3 groepen, te weten;

Example
Advies

Advies tijdens de ontwerpfase
Maatvoering technisch advies tijdens de gehele bouw periode vanaf het ontwerp tot en met de afbouw
Het maken van maatvoeringsplannen ten behoeve van de methodiek en de beheersing van de maatvoering tijdens de bouwfase
Het opstellen van begrotingen in nauwe samenwerking met de opdrachtgever
Budget bepaling voor grootschalige projecten
Afstemmen budget in relatie tot de juiste methodiek


Example
Bouwkundige maatvoering

Maatvoering technische begeleiding van bouwprojecten
Infrastructurele projectbegeleiding
Uitvoeren van deformatiemetingen
Petrochemie, nieuwbouw, modificaties voorbereiden en begeleiden
Offshore
As Built metingen + rapportages
Heldere rapportages met onderbouwing
Inventariseren afwijkingen + analyse


Example
Landmeten

Inmeten bestaande situaties ten behoeve van het ontwerp
Digitale kaartvervaardiging
Kadastrale metingen
Uitzetten begrenzing, grenscontrole, inpassen nieuwbouw
Begeleiding van splitsing van percelen
Meten van dwars- en lengteprofielen
DTM metingen, volume berekeningen
Grondverzet en bepalen grondbalans